Zadatak 0580

Test: MKo6BGI_116

 

Od datih brojeva koji broj je najveći a koji najmanji: \(15,-11,101,-101,0,54,14\)?

 

Rešenje:


 

Najmanji broj je -101, a najveći broj je 101.