Zadatak 0585

Test: MKo6BGI_117

 

Od datih brojeva koji broj je najveći a koji najmanji: \(-56,202,-200,304,-1,0,200\)?

 

Rešenje:


 

Najveći broj je 304, a najmanji broj je -200.