Zadatak 1718

N Koje sve cifre možeš napisati u kvadratić tako da dobiješ tačnu nejednakost:

a) \(-25\square >-254\);

b) \(-65\square 5<-6568\);

c) \(-35\square 32\leq -35432\).