Zadatak 1720

O U kvadratić upiši odgovarajući znak < ili > tako da nejednakosti budu tačne:

a) \(-15\; \square -25\);

b) \(-10\; \square 0\);

c) \(135\; \square 105\);

d) \(-15\; \square 15\);

e) \(2014\; \square -1204\).