Zadatak 2067

Test: MKo6BGI_360

 

O Poređaj po veličini, od najmanjeg do najvećeg, brojeve:

\(-(-1)\)

\(-11\)

\(\left | -11 \right |\)

\(-\left | -11+1 \right |\)

\(1-(-11)\)