Zadatak 2069

Test: MKo6BGI_360

 

O Na brojevnoj pravoj odredi tačke kojima odgovaraju celi negativni brojevi koji nisu manji od \(-5\).