Zadatak 2072

Test: MKo6BGI_361

 

O Poređaj po veličini, od najmanjeg do najvećeg, brojeve:

\(\left | -22 \right |\)

\(-(-2)\)

\(-\left | 2-22 \right |\)

\(2-(-22)\)

\(-22\)