Zadatak 2074

Test: MKo6BGI_361

 

O Na brojevnoj pravoj odredi tačke kojima odgovaraju celi pozitivni brojevi koji nisu veći od \(5\).