Pismeni zadaci

Zadatak 0580

Test: MKo6BGI_116

 

Od datih brojeva koji broj je najveći a koji najmanji: \(15,-11,101,-101,0,54,14\)?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0580

Zadatak 0579

Test: MKo6BGI_116

 

Na brojevnoj pravoj odredi tačke: \(A(-2), B(3), C(-4), D(1)\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0579

Zadatak 0540

Test: MPo6BGI_107

 

Popuni tablicu:

 

\(x\)
 
 -4
\(-x\)
7
 
\(-(-x)\)
 
 
\(\left | x \right |\)
 
 
\(\left | -x \right |\)
 
 
\(x-\left |x  \right |\)
 
 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0540

Zadatak 0535

Test: MPo6BGI_106

 

Popuni tablicu:

 

\(x\)
-5
 
\(-x\)
 
-2
\(-(-x)\)
 
 
\(\left | x \right |\)
 
 
\(\left | -x \right |\)
 
 
\(x-\left |x  \right |\)
 
 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0535

Zadatak 0531

Test: MKo6BGI_105

 

Iz skupa \( A=\left \{ -5,-4,-1,0,2,3,5 \right \}\) izdvoj podskup B pozitivnih celih brojeva. Odredi skup C brojeva koji su suprotni elemntima skupa B.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0531

Zadatak 0530

Test: MKo6BGI_105

 

Nacrtaj brojevnu pravu pa obeleži tačke koje odgovaraju celim brojevima \(x\), ako je \(-3<x \leq 8\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0530

Zadatak 0527

Test: MKo6BGI_104

 

Uporedi brojeve a, b, i c ako je \(a=-12, b=-(-15)\) i \(c=\left | -12 \right |\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0527

Zadatak 0526

Test: MKo6BGI_104

 

Iz skupa \( A=\left \{ -5,-4,-1,0,2,3,5 \right \}\) izdvoj podskup B negativnih celih brojeva. Odredi skup C brojeva koji su suprotni elemntima skupa B.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0526

Zadatak 0525

Test: MKo6BGI_104

 

Nacrtaj brojevnu pravu pa obeleži tačke koje odgovaraju celim brojevima \(x\), ako je \(-4 \leq x<7\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0525

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Skup celih brojeva Elementi skupa Z