Pismeni zadaci

Zadatak 1378

Dijagonala \(AC\) deli četvorougao \(ABCD\) na dva jednakokraka trougla \(ABC\) i \(ACD\). Ako je \(\angle B=90^{\circ}\), a \(\angle C=140^{\circ}\), izračunaj druga dva ugla tog četvorougla.

 

Rešenje: \(\angle A=\angle C= 65^{\circ}\)

Zadatak 1371

Jednakokraki pravougli trougao \(ABC, \angle B=90^{\circ}\) i jednakostranični trougao \(ACD\) imaju zajedničku stranicu \(AC\). Izračunaj unutrašnje uglove četvorougla \(ABCD\).

 

Rešenje: \(90^{\circ},60^{\circ},105^{\circ},105^{\circ}\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Četvorougao Uglovi četvorougla