Pismeni zadaci

Zadatak 1515

Dati su izrazi

$$a=2\frac{1}{3}+1\frac{1}{6}-2\frac{1}{2}$$ i

$$b=\left ( 4\frac{1}{5}-4\frac{2}{3} \right )\cdot 2\frac{1}{7}$$

Koji je izraz veće vrednosti i za koliko?

 

Rešenje: \(a=b+2\)

Zadatak 1514

Dati su izrazi

$$a=\frac{1}{2}-\frac{1}{3} : \left (\frac{1}{4}-\frac{1}{5} \right ) $$

$$b=\frac{1}{2}-\frac{1}{3} : \frac{1}{4}-\frac{1}{5} $$

$$c=\left (\frac{1}{2}-\frac{1}{3} \right ): \frac{1}{4}-\frac{1}{5} $$

Izračunaj njihove brojne vrednosti pa ih poređaj po veličini.

 

Rešenje: \(a<b<c\)

Zadatak 1513

Dati su izrazi:

$$a=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\cdot \frac{1}{4}-\frac{1}{5}$$

$$b=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\cdot \left (\frac{1}{4}-\frac{1}{5}  \right )$$

$$c=\left (\frac{1}{2}-\frac{1}{3}  \right )\cdot \frac{1}{4}-\frac{1}{5} $$

Izračunaj njihove brojne vrednosti i poređaj ih po veličini (od najmanje do najveće).

 

Rešenje: \(c<a<b\)

Zadatak 1510

Izračunaj brojevnu vrednost izraza: $$4a^2+4a+1$$ za \(a=\frac{1}{2}\).

 

Rešenje: \(0\)

Zadatak 1505

Ispitaj tačnost jednakosti: $$\frac{59}{124}+\left ( 4\frac{1}{4}-3\frac{1}{6} \right ):\left ( 1\frac{2}{5}+\frac{2}{3} \right )-0,25:0,125=-1$$

 

Rešenje: \(-1\)

Zadatak 1504

Ispitaj tačnost brojne jednakosti: $$\left ( 0,45-3,6\cdot \left ( -\frac{3}{8}+\frac{7}{12}-\frac{1}{18} \right ) \right ):(-0,01)=10$$

 

Rešenje: \(20\)

Zadatak 1503

Ispitaj tačnost brojne jednakosti: $$\left ( 1\frac{5}{6}+\frac{1}{3} \right )\cdot \left ( 3,5-2,25 \right )-\left ( \frac{5}{24}-\frac{1}{4} \right ):\frac{1}{7}=3$$

 

Rešenje: \(3\)

Zadatak 1502

Ispitaj tačnost brojevne jednakosti: $$\left ( \frac{2}{5}-0,8 \right )\cdot \frac{5}{2}-\frac{6}{7}:\frac{5}{14}-0,4=1$$

 

Rešenje: \(-\frac{17}{5}\)

Zadatak 1501

Ispitaj tačnost jednakosti:

1) \(1,7:\left ( \frac{3}{5}+\frac{1}{4}-0,15 \right )=\frac{17}{70}\);

2) \(\frac{1}{6}+0,1+\frac{1}{15}:\left ( \frac{1}{6}+0,1-\frac{1}{15} \right )=\frac{3}{5}\).

 

Rešenje: 1) \(\frac{17}{7}\); 2) \(\frac{3}{5}\).

Zadatak 1500

Izračunaj vrednost izraza: $$\left ( \left ( \left ( \frac{3}{4}+1,8+1\frac{1}{5} \right ):0,7 \right ):\left ( \frac{1}{5} :0,49\right ) \right ):2\frac{5}{8}$$

 

Rešenje: \(5\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Racionalni brojevi Izrazi sa množenjem i deljenjem u skupu Q