Pismeni zadaci

Zadatak 1676

S Površina i obim složene figureIzračunaj obim i površinu figure obojene u žuto.

Zadatak 1675

S Popuni prazna polja u tabeli ako su podaci dati za pravougaonik.

\(a\)
\(4,5cm\)
 
\(12,6m\)
\(b\)
 \(60mm\)
 \(10cm\)
 
\(P=a \cdot b\)
 
 \(3300mm^2\)
 \(378m^2\)

Zadatak 1674

N Izračunaj obim kvadrata ako je površina kvadrata:

a) \(64 cm^2\);

b) \(100 cm^2\).

Zadatak 1673

N Koliko kvadratnih metara asfalta treba postaviti na deonici autoputa dugačkoj \(20 km\) ako je širina autoputa \(12 m\)?

Zadatak 1672

N Površina pravougaonika čije su stranice \(16 cm\) i \(9 cm\) jednaka je površini kvadrata. Izračunaj obim kvadrata.

Zadatak 1389

N Za koliko procenata se poveća površina kvadrata ako se njegov obim poveća za \(40\%\)?

 

Rešenje: \(96\%\)

Zadatak 1386

N Ako je površina kvadrata \(ABCD\) jednaka površini pravouglog trougla \(PQR\), kateta \(p=8cm\) i \(q=9cm\), izračunaj obim tog kvadrata.

 

Rešenje: \(24cm\)

Zadatak 1383

S Izračunaj koliko keramičkih pločica oblika kvadrata stranice \(12cm\) treba za popločavanje kupatila dužine \(2,40m\) i širine \(1,80m\).

 

Rešenje: \(300\)

Zadatak 1381

S Jedan voćnjak oblika pravougaonika, površine \(4800m^2\), dugačak je \(75m\). Izračunaj njegovu širinu.

 

Rešenje: \(64m\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Površina i obim trougla i četvorougla Površina i obim pravougaonika i kvadrata