Pismeni zadaci

Zadatak 1689

N Dužine stranica paralelograma su \(0,8 dm\) i \(1,2 dm\). Rastojanje između većeg para jednakih stranica je \(1 dm\). Izračunaj rastojanje između druge dve jednake stranice.

Zadatak 1688

N Obim paralelograma je \(O = 45 cm\), a stranica \(b = 6,5 cm\). Ako je visina \(h_a = 3,2 cm\), izračunaj površinu paralelograma.

Zadatak 1687

S Izračunaj obim paralelograma ako je \(h_a = 3,2 cm\), \(h_b = 5 cm\) i \(P = 40 cm^2\).

Zadatak 1686

S Primena površine paralelograma Travnjak oblika paralelograma ima istu površinu kao i pravougaoni travnjak. Kolika je širina pravougaonog travnjaka?

Zadatak 1685

S Izračunaj obim i površinu paralelograma i visinu koja odgovara stranici \(a\) ako znaš da je \(a = 15 cm\), \(b = 16,5 cm\) i \(h_b = 10 cm\).

Zadatak 1684

S Obim romba je \(7,2 dm\), a njegova visina je \(1,4 dm\). Izračunaj površinu romba.

Zadatak 1683

O Površina romba je \(14 cm^2\), a visina \(3,5 cm\). Izračunaj obim romba.

Zadatak 1682

S Površina paralelograma je \(P = 19,2 cm^2\), a stranice \(a = 4,8 cm\) i \(b = 6 cm\). Izračunaj visine \(h_a\) i \(h_b\) paralelograma.

Zadatak 1681

SPrimena površine paralelograma Koliko kvadratnih metara poda možeš da prekriješ sa \(30\) ukrasnih drvenih pločica dimenzija prikazanih na crtežu.

Zadatak 1680

SPrimena površine paralelograma Koliko kvadratnih metara zauzima pet parking mesta prikazanih na slici?

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Površina i obim trougla i četvorougla Površina i obim paralelograma i romba