Pismeni zadaci

Zadatak 1705

S Izračunaj:

a) površinu trapeza ako je \(a = 6 dm, b = 42 cm\) i h = 1,5 dm\);

b) srednju liniju trapeza ako je površina \(128 cm^2\), a visina \(8 cm\);

c) visinu trapeza ako je površina \(P = 94,5 cm^2\) i osnovice \(a = 12,9 cm, b = 6 cm\).

Zadatak 1704

S Površina trapeza je \(98 cm^2\), duža osnovica je \(9 cm\), a kraća \(5 cm\). Izračunaj visinu trapeza.

Zadatak 1703

O Površina trapeza je \(P = 78 cm^2\), a srednja linija trapeza \(m = 12 cm\). Izračunaj visinu trapeza.

Zadatak 1702

SObim i površina jednakokrakog trapeza Izračunaj obim i površinu jednakokrakog trapeza sa slike.

Zadatak 1701

OPovršina pravouglog trapeza Trapez je sastavljen od kvadrata i pravouglog trougla, kao što je prikazano na crtežu. Izračunaj obim i površinu trapeza.

Zadatak 1700

O Izračunaj površinu trapeza ako je:

a) \(a = 1,5 dm, b = 0,8 dm\) i \(h = 1,2 dm\);

b) \(a=4\frac{1}{2}, b = 2\frac{1}{4} , h = 4 cm\).

Zadatak 1699

O Površina trapeza Zaokruži slovo ispred tačno izračunate površine trapeza sa slike.

a) \(12 dm^2 \);

b) \(10 dm^2\);

c) \(9 dm^2\);

d) \(7 dm^2\).

Zadatak 1387

N Jednakokraki trapezParalelne stranice trapeza \(ABCD\) (osnovice trapeza) su: \(AB=10cm\) i \(CD=4cm\). Uglovi na većoj osnovici su \(\angle BAD=\angle ABC =60^{\circ}\). Izračunaj obim tog trapaza.

 

Rešenje: \(26cm\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Površina i obim trougla i četvorougla Površina i obim trapeza i deltoida