Pismeni zadaci

Zadatak 1671

S Površina ekrana na monitoru Aninog kompjutera je \(540 cm^2\). Izrazi tu površinu u:

a) kvadratnim decimetrima;

b) kvadratnim metrima.

Zadatak 1670

O Atletičar na treningu u proseku pretrči \(25\) krugova po \(400 m\). Koliko kilometara atletičar pretrči u toku treninga?

Zadatak 1669

O Obim kvadrata je \(O = 92 cm\). Izračunaj površinu kvadrata.

Zadatak 1668

O Površina pravougaonika \(P = 72 cm^2\), a stranica \(a = 12 cm\). Izračunaj stranicu \(b\).

Zadatak 1667

S Površina krila "nevidljivog" aviona F-117 iznosi \(780\) kvadratnih stopa. Koliko je to kvadratnih metara? (\(1\) kvadratna stopa \(\approx 0,09m^2\))

Zadatak 1666

S Izrazi:

a) \(5 a\) u kvadratnim kilometrima;

b) \(5 dm2\) u kvadratnim metrima;

c) \(5 m^2\) u kvadratnim kilometrima;

d) \(5 cm^2\) u kvadratnim decimetrima.

Zadatak 1665

O Uobičajeno je da se veličina ekrana televizora ili monitora izražava dužinom dijagonale. Ako monitor "ima 17 inča", kolika je dužina njegove dijagonale u centimetrima? (\(1in=2,54cm\))

Zadatak 1664

OIspod tačnog tvrđenja zaokruži slovo \(\top\), a pored netačnog \(\perp\).

\(2cm=0,2dm\)
\(\top \; \perp \)
\(20dm=0,2m\)
\(\top \; \perp \)
\(2mm=0,2cm\)
\(\top \; \perp \)
\(2cm=0,02mm\)
\(\top \; \perp \)
\(2mm=0,02dm\)
\(\top \; \perp \)

Zadatak 1663

O Izrazi:

a) 4 m u centimetrima;

b) 4 dm u milimetrima;

c) 4 m u decimetrima;

d) 4 cm u milimetrima.

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 6. razred Površina i obim trougla i četvorougla Pretvaranje mernih jedinica