Pismeni zadaci

Zadatak 2171

Test: MPo7BGI_383

 

S Izračunaj, pa utvrdi šta je veće:

a) \(\sqrt{0,04}\) ili \(0,4^2\);

b) \(\sqrt{2-\frac{1}{25}}\) ili \(\left ( 2-\frac{1}{5} \right )^2\).

Zadatak 2167

Test: MPo7BGI_382

 

S Izračunaj, pa utvrdi šta je veće:

a) \(0,1^2\) ili \(\sqrt{0,01}\);

b) \(\sqrt{1+\frac{9}{16}}\) ili \(\left ( 1+\frac{3}{4} \right )^2\).

Zadatak 2163

Test: MKo7BGI_381

 

O Izračunaj:

a) \(5\cdot (-4)^2-4\cdot 5^2\);

b) \(2\sqrt{81}-7\sqrt{121}\).

Zadatak 2159

Test: MKo7BGI_380

 

O Izračunaj:

a) \(2\cdot (-5)^2-5\cdot 2^2\);

b) \(4\sqrt{49}-3\sqrt{169}\).

Zadatak 2100

Test: MPo7BGI_367

 

S Za \(x=-2\) i \(y=-0,1\) izračunaj vrednost izraza: $$(1-x^2)\cdot 2+y^2$$

Zadatak 2095

Test: MPo7BGI_366

 

S Za \(x=-2\) i \(y=-0,1\) izračunaj vrednost izraza: $$1-x^2\cdot (2+y^2)$$

Zadatak 2091

Test: MKo7BGI_365

 

S Izračunaj: $$6:\left ( -\frac{2}{3} \right )^2-2^2\cdot \frac{(-6)^2}{4}$$

Zadatak 2087

Test: MKo7BGI_364

 

S Izračunaj: $$-10\cdot \left ( -\frac{1}{5} \right )^2-5^2\cdot \frac{(-2)^2}{10}$$

Zadatak 1512

Izračunaj brojevnu vrednost izraza $$(x-y)(x^2+xy+y^2)$$ za \(x=-2\) i \(y=2\).

 

Rešenje: \(-16\)

Zadatak 0614

Test: MPo7BGI_123

 

Izračunaj vrednost izraza: $$2-\left ( \frac{1}{3} \right )^2+\left ( 2+\frac{1}{3} \right )^2+\left ( 2-\frac{1}{3} \right )^2$$

 

Rešenje:

Opširnije...

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Realni brojevi Kvadrat racionalnog broja