Pismeni zadaci

Zadatak 1512

Izračunaj brojevnu vrednost izraza $$(x-y)(x^2+xy+y^2)$$ za \(x=-2\) i \(y=2\).

 

Rešenje: \(-16\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Realni brojevi Kvadrat racionalnog broja Zadatak 1512