Pismeni zadaci

Zadatak 0403

Test: MKo7BGI_077

 

Izračunaj vrednost izraza:

$$\sqrt{(\sqrt{5}-3)^2}+\sqrt{(\sqrt{5}-2)^2}$$

(53)2+(52)2

Rešenje:


 

$$\sqrt{(\sqrt{5}-3)^2}+\sqrt{(\sqrt{5}-2)^2}$$ $$=\left | \sqrt{5}-3 \right |+\left | \sqrt{5}-2 \right | $$

 

Kako je \(2<\sqrt{5}<3\),

 

$$=3-\sqrt{5}+\sqrt{5}-2=1$$


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Realni brojevi Kvadratni koren Zadatak 0403