Pismeni zadaci

Zadatak 0431

Test: MPo7BGI_084

 

Koristeći se, po potrebi, tablicama kvadratnih korena, izračunaj na dve decimale vrednost izraza $$\sqrt{209}+2\sqrt{100}-19\sqrt{9,6}$$

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0427

Test: MPo7BGI_083

 

Izračunaj: $$10\sqrt{18}+\sqrt{75}-\sqrt{108}-3\sqrt{200}$$

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0426

Test: MPo7BGI_083

 

Koristeći se, po potrebi, tablicama kvadratnih korena, izračunaj na dve decimale vrednost izraza $$3\sqrt{807}-2\sqrt{49}+\sqrt{4,3}$$.

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0413

Test: MKo7BGI_079

 

Bez upotrebe tablica kvadratnih korena uporedi $$0,8\sqrt{3}\text{ i } \sqrt{2}$$

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0412

Test: MKo7BGI_079

 

Uprosti izraz: $$14\sqrt{15}:(2\sqrt{20}+\sqrt{45}-2\sqrt{245})$$.

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0411

Test: MKo7BGI_079

 

Izračunaj vrednost izraza: $$\sqrt{(\sqrt{3}-3)^2}-\sqrt{(-3)^2}$$.

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0409

Test: MKo7BGI_078

 

Ne koristeći se tablicama kvadratnih korena uporedi brojeve \(-10 \text{ i} -4\sqrt{6}\).

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0405

Test: MKo7BGI_077

 

Bez upotrebe tablica kvadratnih korena uporedi brojeve 3 i \( \sqrt{6+\sqrt{8}}\)

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0404

Test: MKo7BGI_077

 

Uprosti izraz: $$ (\sqrt{90}-2\sqrt{160}+5\sqrt{40}):(-5\sqrt{5}) $$

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0403

Test: MKo7BGI_077

 

Izračunaj vrednost izraza:

$$\sqrt{(\sqrt{5}-3)^2}+\sqrt{(\sqrt{5}-2)^2}$$

(53)2+(52)2

Rešenje:

Opširnije...

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Realni brojevi Kvadratni koren