Pismeni zadaci

Zadatak 2173

Test: MPo7BGI_383

 

O Pravougli trougao - primena Pitagorine teoremeIzračunaj površinu pravouglog trougla na slici.

Zadatak 2169

Test: MPo7BGI_382

 

O Pravougli trougao - primena Pitagorine teoreme Izračunaj površinu pravouglog trougla na slici.

Zadatak 2102

Test: MPo7BGI_367

 

O Primena Pitagorine teoremeIzračunaj dužine duži \(x\) i \(y\) sa slike.

Zadatak 2097

Test: MPo7BGI_366

 

O Primena Pitagorine teoremeIzračunaj dužine duži \(x\) i \(y\) sa slike.

Zadatak 1395

Izračunaj obim i površinu pravouglog trougla ako je težišna duž koja odgovara hipotenuzi \(t_c=6cm\) i sa hipotenuzom zaklapa ugao od \(60^{\circ}\).

 

Rešenje: \(6\sqrt{3}cm; 36cm^2\)

Zadatak 1394

Ako je dužina jedne katete pravouglog trougla za \(1cm\) kraća od hipotenuze, a druga kateta je \(5cm\), izračunaj obim tog trougla.

 

Rešenje: \(30cm\)

Zadatak 1393

Izračunaj dužinu hipotenuze pravouglog trougla \(ABC,\angle C=90^{\circ}\), čija je kateta \(a=10cm\), a težišna duž koja odgovara toj kateti \(t_a=13cm\).

 

Rešenje: \(2\sqrt{61}cm\)

Zadatak 1392

Ako su u pravouglom trouglu \(ABC\) kateta \(AC=4cm\), hipotenuza \(AB=8cm\), tada je obim tog trougla:

1) \((12+8\sqrt{3})cm\);

2) \(16cm\);

3) \(16\sqrt{3}cm\);

4) \((12+4\sqrt{3})cm\).

Zadatak 1391

Ako su merni brojevi dužina stranica trougla:

1) \(6, 3, 5\);

2) \( 3,7,4\); 

3) \(\sqrt{41}, 4, 5\); 

4) \(4,4,9\),

koji od njih je pravougli?

Zadatak 1385

Ako je jedna kateta pravouglog trougla \(a=7,5cm\), a hipotenuza \(c=19,5cm\), izračunaj površinu tog trougla.

 

Rešenje: \(67,5cm^2\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Pitagorina teorema Osnovna primena P.t.