Pismeni zadaci

Zadatak 0065

Test: MPo7BGI_013

 

Hipotenuza pravouglog trougla je 34cm, a jedna kateta je \(\frac {15}{17}\) hipotenuze. Izračunaj drugu katetu, obim i površinu tog trougla.

 

Rešenje:


 

slika uz zadatak 0065

\(b^2=c^2-a^2\)

 

\(b^2=34^2-30^2\)

 

\(b^2=1156-900\)

 

\(b^2=256\)

 

\(b=16cm\).

 

\(O=16+30+34=80cm\).

 

\(P=\frac{a\cdot b}{2}=\frac {30\cdot 16}{2}=2400cm^2\).


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Pitagorina teorema Osnovna primena P.t. Zadatak 0065