Pismeni zadaci

Zadatak 0070

Test: MPo7BGI_014

 

Jedna kateta pravouglog trougla je 30cm, a hipotenuza je \(\frac {5}{3}\) te katete. Izračunaj drugu katetu, obim i površinu tog trougla.

 

Rešenje:


slika uz zadatak 0070\(b^2=c^2-a^2\)

 

\(b^2=2500-900\)

 

\(b^2=1600\)

 

\(b=40cm\)

 

\(O=30+40+50=120cm\)

 

\(P=\frac {40\cdot 30}{2}=600cm^2\).


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Pitagorina teorema Osnovna primena P.t. Zadatak 0070