Pismeni zadaci

Zadatak 1385

Ako je jedna kateta pravouglog trougla \(a=7,5cm\), a hipotenuza \(c=19,5cm\), izračunaj površinu tog trougla.

 

Rešenje: \(67,5cm^2\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Pitagorina teorema Osnovna primena P.t. Zadatak 1385