Pismeni zadaci

Zadatak 2099

Test: MPo7BGI_366

 

N Dijagonale pravougaonika su dužine po \(16cm\) i seku se pod uglom od \(60^{\circ}\). Izračunaj obim i površinu tog pravougaonika.

Zadatak 1400

Površina pravouglog trougla \(ABC\) je \(24cm^2\), a dužina katete \(BC=6cm\). Izračunaj obim pravougaonika čija je jedna stranica hipotenuza \(AB\), trougla \(ABC\), a površina jednaka površini trougla \(ABC\).

 

Rešenje: \(240cm^2\)

Zadatak 0496

Test: MPo7BGI_097

 

Površina kvadrata je \(32cm^2\). Odredi stranicu, dijagonalu i obim tog kvadrata.

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0491

Test: MPo7BGI_096

 

Površina kvadrata je \(50cm^2\). Odredi stranicu, dijagonalu i obim tog kvadrata.

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0424

Test: MKo7BGI_082

 

Dijagonala pravougaonika je d=19,5cm. Tačka u kojoj se seku dijagonale udaljena je 3,75cm od duže stranice. Izračunaj površinu i obim pravougaonika.

 

Rešenje:

Opširnije...

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Pitagorina teorema Primena P. t. na kvadrat i pravougaonik