Pismeni zadaci

Zadatak 1409

Izračunaj obim pravougaonika čija je dužina dijagonale \(10cm\), a ugao između dijagonala iznosi \(60^{\circ}\).

 

Rešenje: \(10(1+\sqrt 3)cm\)

Zadatak 1398

Izračunaj obim jednakostraničnog trougla čija je površina \(9\sqrt {3}cm^2\).

 

Rešenje: \(18cm\)

Zadatak 1397

Ugao pri vrhu jednakokrakog trougla \(ABC, (AC=BC)\) je \(30^{\circ}\), a krak je dužine \(8cm\). Izračunaj površinu tog trougla.

 

Rešenje: \(16cm^2\)

Zadatak 1396

Izračunaj obim jednakokrakog trougla \(ABC\) čija je osnovica \(AB=6cm\) i \(\angle B=45^{\circ}\).

 

Rešenje: \(6(1+\sqrt{2})cm\)

Zadatak 0434

Test: MPo7BGI_084

 

Jednakokraki trougao sa krakom 1dm ima jedan unutrašnji ugao 150°. Kolika je površina ovog trougla?

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0429

Test: MPo7BGI_083

 

Jednakokraki trougao ima jedan unutrašnji ugao 120°. Kolika je površina tog trougla ako mu je krak dužine 1dm?

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0419

Test: MKo7BGI_081

 

Izračunaj površinu i obim jednakokrakog trougla osnovice a, čije su visine \(h_{a}=12cm\) i \(h_{b}=14,4cm\).

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0415

Test: MKo7BGI_080

 

Izračunaj površinu i obim jednakokrakog trougla ABC, ako mu je krak dužine 13cm i visina koja odgovara osnovici \(h_{a}= 12cm\).

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0071

Test: MPo7BGI_014

 

U pravouglom trouglu jedan ugao je 60°, a nalegla stranica je 6cm. Izračunaj obim i površinu tog trougla.

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0066

Test: MPo7BGI_013

 

U pravouglom trouglu jedan ugao je 30°, a naspramna stranica je 6cm. Izračunaj obim i površinu tog trougla.

 

Rešenje:

Opširnije...

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Pitagorina teorema Primena P. t. na jednakokraki i jednakostranični trougao