Pismeni zadaci

Zadatak 0066

Test: MPo7BGI_013

 

U pravouglom trouglu jedan ugao je 30°, a naspramna stranica je 6cm. Izračunaj obim i površinu tog trougla.

 

Rešenje:


slika uz zadatak 066

\(\frac {a}{2}=6 \Rightarrow a=12\);

 

\(h=\frac {a\sqrt{3}}{2}=6\sqrt{3}cm\);

 

\(P=\frac {6\cdot 6\sqrt{3}}{2}=18\sqrt{3}cm^2\);

 

\(O=12+6+6\sqrt{3}=(18+6\sqrt{3})cm\).