Pismeni zadaci

Zadatak 2174

Test: MPo7BGI_383

 

S Trapez - primena Pitagorine teoremeIzračunaj osnovice, visinu, obim i površinu trapeza sa slike.

Zadatak 2170

Test: MPo7BGI_382

 

N Trapez - primena Pitagorine teoremeIzračunaj osnovice, visinu, obim i površinu trapeza sa slike.

Zadatak 2103

Test: MPo7BGI_367

 

S Obim jednakokrakog trapeza je \(180cm\), a krak \(25cm\) i jedna osnovica \(45cm\). Izračunaj površinu trapeza.

Zadatak 1407

Izračunaj obim jednakokrakog trapeza \(ABCD, (AB \parallel CD)\) ako su dužine osnovica \(AB=16cm,CD=10cm\) a dužina visine je \(h=5cm\).

 

Rešenje: \(2(13+\sqrt{34})cm\)

Zadatak 1406

Izračunaj površinu jednakokrakog trapeza \(ABCD, (AB \parallel CD\) čiji je obim dužine \(4dm\), a dužine osnovica \(AB=15cm\) i \(CD=5cm\).

 

Rešenje: \(50\sqrt {3}cm^2\)

Zadatak 1405

Izračunaj površinu trapeza \(ABCD, (AB \parallel CD)\) ako su:

\(\angle A=90^{\circ};AB=10cm;BC=5cm;CD=6cm\).

 

Rešenje: \(24cm^2\)

Zadatak 0440

Test: MPo7BGI_085

 

Izračunaj površinu jednakokrakog trapeza kome je srednja linija 2dm, i dijagonala 29cm.

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0435

Test: MPo7BGI_084

 

Izračunaj površinu jednakokrakog trapeza kome su osnovice dužina 8cm i 3dm, a krak 61cm.

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0430

Test: MPo7BGI_083

 

Dužine krakova pravouglog trapeza su 1dm i 8cm. Kolika je površina trapeza ako mu je duža dijagonala 17cm?

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0425

Test: MKo7BGI_082

 

Uglovi na dužoj osnovici trapeza su 37° i 53°. Ako je duža osnovica 35cm a kraci 20cm i 15cm, kolika je površina trapeza?

 

Rešenje:

Opširnije...

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Pitagorina teorema Primena P. t. na trapez