Pismeni zadaci

Zadatak 0067

Test: MPo7BGI_013

 

U jednakokrakom trapezu dijagonala je 25cm, a visina 7cm. Izračunaj površinu tog trapeza.

 

Rešenje:


 slika uz zadatak 0067\(AE=b+x=b+ \frac{a-b}{2}=\frac {2b+a-b}{2}=\frac{a+b}{2}=m\);

 

\(m^2=d^2-h^2\) 

 

\(m^2=625-49\) 

 

\(m^2=576\)

 

 \(m=24\)

 

 \(P=m\cdot h=24 \cdot 7=168cm^2\)

 


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Pitagorina teorema Primena P. t. na trapez Zadatak 0067