Pismeni zadaci

Zadatak 0072

Test: MPo7BGI_014

 

U jednakokrakom trapezu dijagonala je 26cm, a srednja linija 24cm. Izračunaj površinu tog trapeza.

 

Rešenje:


slika uz zadatak 0072

\(AE=FE+AF=b+\frac{a-b}{2}=\frac{2b+a-b}{2}\)

 

\(=\frac{a+b}{2}=m=24cm\)

 

\(h^2=d^2-m^2\)

 

\(h^2=676-576\)

 

\(h^2=100\)

 

\(h=10cm\)

 

\(P=m\cdot h=24\cdot 10=240cm^2\)


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Pitagorina teorema Primena P. t. na trapez Zadatak 0072