Pismeni zadaci

Zadatak 0425

Test: MKo7BGI_082

 

Uglovi na dužoj osnovici trapeza su 37° i 53°. Ako je duža osnovica 35cm a kraci 20cm i 15cm, kolika je površina trapeza?

 

Rešenje:


slika uz zadatak 0425\(a=35cm, c=25cm, d=15cm; P=?\)

Povucimo duž CE paralelnu kraku AD. Sada je trougao EBC pravougli (vidi sliku): $$EB^2=20^2+15^2$$

$$EB^2=400+225$$

$$EB=\sqrt{625}$$

$$EB=25cm.$$

 

$$AE=35-25=10=b$$

$$P_{\triangle EBC}=\frac{20\cdot 15}{2}=150cm^2$$

$$150=\frac{h\cdot 25}{2}$$

$$h=\frac{300}{25}=12cm$$

$$P=\frac{35+10}{2}\cdot 12=45\cdot 6=270cm^2.$$


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Pitagorina teorema Primena P. t. na trapez Zadatak 0425