Pismeni zadaci

Zadatak 0430

Test: MPo7BGI_083

 

Dužine krakova pravouglog trapeza su 1dm i 8cm. Kolika je površina trapeza ako mu je duža dijagonala 17cm?

 

Rešenje:


slika uz zadatak 0430\(c=1dm=10cm, d=8cm, d_{1}=17cm; P=?\)

$$a^2=17^2-8^2$$

$$a^2=289-64$$

$$a=\sqrt {225}$$

$$a=15cm$$

 

$$y^2=10^2-8^2$$

$$y^2=36$$

$$y=6cm$$

 

$$b=a-y=15-6=9cm$$

 

$$P=\frac{15+9}{2}\cdot 8$$

$$P=96cm^2.$$


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Pitagorina teorema Primena P. t. na trapez Zadatak 0430