Pismeni zadaci

Zadatak 0435

Test: MPo7BGI_084

 

Izračunaj površinu jednakokrakog trapeza kome su osnovice dužina 8cm i 3dm, a krak 61cm.

 

Rešenje:


 

slika uz zadatak 0435\(a=3dm=30cm, b=8cm, c=61cm; P=?\)

 

$$x=\frac{30-8}{2}=11cm$$

 

$$h^2=61^2-11^2$$

$$h^2=3721-121$

$$h=\sqrt{3600}=60cm$$

 

$$P=\frac{30+8}{2}\cdot 60$$

$$=19\cdot 60=1140cm^2$$


 

 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Pitagorina teorema Primena P. t. na trapez Zadatak 0435