Pismeni zadaci

Zadatak 2104

Test: MPo7BGI_367

 

N Visina romba je \(4cm\). Izračunaj obim i površinu romba ako je oštar ugao romba \(45^{\circ}\).

Zadatak 2098

Test: MPo7BGI_366

 

S Površina romba je \(216cm^2\) i jedna dijagonala \(18cm\). Izračunaj stranicu i visinu romba.

Zadatak 1412

Izračunaj dužine dijagonala deltoida \(ABCD\), ako je \(AB=BC=8cm, AD=DC=4cm\) i \(\angle A=\angle C=90^{\circ}\).

 

Rešenje: \(4\sqrt 5cm; \frac{16\sqrt{5}}{5}cm^2\)

Zadatak 1411

Izračunaj obim i površinu deltoida \(ABCD\), ako je: \(AD=DC=4cm\), \(\angle D=90^{\circ}\) i \(BD=2AC\).

 

Rešenje: \(8(1+\sqrt 5)cm;32cm^2\)

Zadatak 1404

Izračunaj površinu i dužine dijagonala romba čija je stranica dužine \(12cm\), a jedan ugao ima \(60^{\circ}\).

 

Rešenje: \(72\sqrt{3}cm^2, 12cm, 12\sqrt{3}cm\)

Zadatak 1403

Izračunaj obim romba čija je jedna dijagonala dva puta duža od druge, ako mu je površina \(64cm^2\).

 

Rešenje: \(32\sqrt 5 cm\)

Zadatak 1402

Izračunaj obim romba čija je površina \(864cm^2\), a jedna dijagonala ima dužinu \(36cm\).

 

Rešenje: \(120cm\)

Zadatak 1401

Izračunaj površinu romba stranice dužine \(17cm\) i jedne dijagonale dužine \(30cm\).

 

Rešenje: \(240cm^2\)

Zadatak 0618

Test: MPo7BGI_123

 

Izračunaj površinu romba čija je dijagonala 10cm a stranica 12cm.

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0613

Test: MPo7BGI_122

 

Izračunaj obim romba čije su dijagonale 50cm i 48cm.

 

Rešenje:

Opširnije...

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Pitagorina teorema Primena P. t. na romb i deltoid