Pismeni zadaci

Zadatak 0439

Test: MPo7BGI_085

 

slika uz zadatak 0439Na osnovu podataka sa slike izračunaj površinu paralelograma ABCD.

 

Rešenje:


 

Kako je \(\measuredangle ABE=135^{\circ}\Rightarrow \measuredangle EBC=45^{\circ}\) pa je trougao BEC jednakokrako-pravougli. Odatle \(CE=BE=5cm\).

$$AE^2=13^2-5^2$$

$$AE^2=144$$

$$AE=12cm$$

 

$$AB=12-5=7cm$$

$$P=7\cdot 5=35cm^2$$


 

 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Pitagorina teorema Primena P. t. na romb i deltoid Zadatak 0439