Pismeni zadaci

Zadatak 0618

Test: MPo7BGI_123

 

Izračunaj površinu romba čija je dijagonala 10cm a stranica 12cm.

 

Rešenje:


slika uz zadatak 0618\(d_{2}=10cm\)

\(a=12cm\)

_____________

\(P=?\)

\(P=\frac{d_{1}\cdot d_{2}}{2}\)

$$\left ( \frac{d_{1}}{2} \right )^2=a^2-\left ( \frac{d_{2}}{2} \right )^2$$
$$\left ( \frac{d_{1}}{2} \right )^2=12^2-5^2$$
$$\left ( \frac{d_{1}}{2} \right )^2=144-25$$
$$\left ( \frac{d_{1}}{2} \right )^2=119$$
$$\frac{d_{1}}{2} =\sqrt{119}$$
$$d_{1}=2\sqrt{119}$$

 

$$P=\frac{2\sqrt{119}\cdot 10}{2}$$
$$P=10\sqrt{119}cm^2$$


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Pitagorina teorema Primena P. t. na romb i deltoid Zadatak 0618