Pismeni zadaci

Zadatak 1402

Izračunaj obim romba čija je površina \(864cm^2\), a jedna dijagonala ima dužinu \(36cm\).

 

Rešenje: \(120cm\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Pitagorina teorema Primena P. t. na romb i deltoid Zadatak 1402