Pismeni zadaci

Zadatak 1414

Dve kružnice jednakih poluprečnika \(r=5cm\) seku se i imaju centralno rastojanje \(8cm\). Izračunaj dužinu njihove zajedničke tetive.

 

Rešenje: \(6cm\)

Zadatak 1413

Kružnica deli svaku stranicu kvadrata na tri jednaka dela. Izračunaj dužinu poluprečnika te kružnice i obim mnogougla određenog presečnim tačkama, ako je stranica kvadrata dužine \(12cm\).

 

Rešenje: \(r=2\sqrt{10}; O=16(1+\sqrt2)cm\)

Zadatak 1410

Neka je \(M\) središte stranice \(CD\) kvadrata \(ABCD\). Izrazi obim i površinu trougla \(ABM\) u funkciji stranice kvadrata \(AB=a\).

 

Rešenje: \(O=a(10+10\sqrt3); P=\frac{a^2}{2}\)

Zadatak 1408

Izraz $$\frac{a\sqrt3}{3}$$ označava:

1) visinu jednakostraničnog trougla stranice \(a\);

2) poluprečnik upisane kružnice u pravilni šestougao stranice \(a\);

3) poluprečnik opisane kružnice oko jednakostraničnog trougla stranice \(a\);

4) poluprečnik upisane kružnice u jednakostranični trougao stranice \(a\).

Zadatak 1399

Koristeći jednakost \(26=5^2+1^2\), konstruisati kvadrat površine \(26cm^2\).

Zadatak 0438

Test: MPo7BGI_085

 

Nacrtaj kvadrat površine \(16cm^2\). Zatim, koristeći se dobijenom slikom, konstruiši kvadrat površine \(8cm^2\).

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0432

Test: MPo7BGI_084

 

Konstruiši kvadrat površine \(9cm^2\). Zatim, koristeći se dobijenom slikom, konstruiši kvadrat površine \(18cm^2\).

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0428

Test: MPo7BGI_083

 

Nacrtaj brojevnu pravu i na njoj označi tačku O, i desno od O tačku A, tako da je \(OA=1cm\). Zatim, koristeći se Pitagorinom teoremom, odredi na brojevnoj pravoj tačke \(M(-\sqrt {5})\) \(N(2\sqrt {5})\).

 

Rešenje:

Opširnije...

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Pitagorina teorema Primena P. t. - razni zadaci