Pismeni zadaci

Zadatak 1410

Neka je \(M\) središte stranice \(CD\) kvadrata \(ABCD\). Izrazi obim i površinu trougla \(ABM\) u funkciji stranice kvadrata \(AB=a\).

 

Rešenje: \(O=a(10+10\sqrt3); P=\frac{a^2}{2}\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Pitagorina teorema Primena P. t. - razni zadaci Zadatak 1410