Pismeni zadaci

Zadatak 1413

Kružnica deli svaku stranicu kvadrata na tri jednaka dela. Izračunaj dužinu poluprečnika te kružnice i obim mnogougla određenog presečnim tačkama, ako je stranica kvadrata dužine \(12cm\).

 

Rešenje: \(r=2\sqrt{10}; O=16(1+\sqrt2)cm\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Pitagorina teorema Primena P. t. - razni zadaci Zadatak 1413