Pismeni zadaci

Zadatak 1377

Ako se broj stranica jednog konveksnog mnogougla poveća za 3, onda se broj njegovih dijagonala poveća za 30. Koji je to mnogougao, tj. koliko ima stranica?

 

Rešenje: \(n=10\)

Zadatak 1376

Izračunaj broj stranica mnogougla ako je ukupan broj njegovih dijagonala pet puta veći od broja stranica.

 

Rešenje: \(n=13\)

Zadatak 1375

Izračunaj broj stranica pravilnog mnogougla ako je je jedan njegov spoljašnji ugao \(\beta\) jednak jednoj šestini unutrašnjeg ugla \(\alpha\).

 

Rešenje: \(n=14\)

Zadatak 1374

Izračunaj broj stranica \(n\) pravilnog mnogougla ako svaki njegov spoljašnji ugao iznosi \(22^{\circ}30'\).

 

Rešenje: \(n=16\)

Zadatak 1373

Izračunaj koliko stepeni ima unutrašnji ugao pravilnog mnogougla koji ima \(45\) stranica.

 

Rešenje: \(172^{\circ}\)

Zadatak 1372

Izračunaj broj stranica \(n\) pravilnog mnogougla ako je zbir njegovih unutrašnjih uglova jednak \(1620^{\circ}\).

 

Rešenje: \(n=1372\)

Zadatak 0772

Test:

 

Zbir broja stranica i broja dijagonala koje se mogu povući iz jednog temena mnogougla je 13. Koliko je zbir unutrašnjih uglova tog mnogougla?

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0771

Test: MPo7BGII_155

 

Izračunaj zbir unutrašnjih uglova i broj dijagonala konveksnog trinaestougla.

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0767

Test: MPo7BGII_154

 

Zbir unutrašnjih uglova mnogougla je 1980°. Koliko se u tom mnogouglu može povući dijagonala?

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0766

Test: MPo7BGII_154

 

Izračunaj zbir unutrašnjih uglova i broj dijagonala konveksnog sedamnaestougla.

 

Rešenje:

Opširnije...

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Mnogougao Uglovi i dijagonale mnogougla