Pismeni zadaci

Zadatak 0767

Test: MPo7BGII_154

 

Zbir unutrašnjih uglova mnogougla je 1980°. Koliko se u tom mnogouglu može povući dijagonala?

 

Rešenje:


\(S_{n}=1980^{\circ}\)

________________

\(D_{n}=?\)

$$(n-2)\cdot 180^{\circ}=1980^{\circ}$$
$$n-2=1980^{\circ}:180^{\circ}$$
$$n-2=11$$
$$n=11+2$$
$$n=13$$

$$D_{13}=\frac{13\cdot (13-3)}{2}$$
$$D_{13}=\frac{13\cdot 10}{2}$$
$$D_{13}=13\cdot 5$$
$$D_{13}=65$$


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Mnogougao Uglovi i dijagonale mnogougla Zadatak 0767