Pismeni zadaci

Zadatak 0772

Test:

 

Zbir broja stranica i broja dijagonala koje se mogu povući iz jednog temena mnogougla je 13. Koliko je zbir unutrašnjih uglova tog mnogougla?

 

Rešenje:


$$d_{n}+n=13 \text{ i } d_{n}=n-3$$
$$n-3+n=13$$
$$2n-3=13$$
$$2n=13+3$$
$$2n=16$$
$$n=8$$

$$S_{8}=(8-2)\cdot 180^{\circ}$$
$$S_{8}=6\cdot 180^{\circ}$$
$$S_{8}= 1080^{\circ}$$


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Mnogougao Uglovi i dijagonale mnogougla Zadatak 0772