Pismeni zadaci

Zadatak 1372

Izračunaj broj stranica \(n\) pravilnog mnogougla ako je zbir njegovih unutrašnjih uglova jednak \(1620^{\circ}\).

 

Rešenje: \(n=1372\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Mnogougao Uglovi i dijagonale mnogougla Zadatak 1372