Pismeni zadaci

Zadatak 1373

Izračunaj koliko stepeni ima unutrašnji ugao pravilnog mnogougla koji ima \(45\) stranica.

 

Rešenje: \(172^{\circ}\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Mnogougao Uglovi i dijagonale mnogougla Zadatak 1373