Pismeni zadaci

Zadatak 1374

Izračunaj broj stranica \(n\) pravilnog mnogougla ako svaki njegov spoljašnji ugao iznosi \(22^{\circ}30'\).

 

Rešenje: \(n=16\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Mnogougao Uglovi i dijagonale mnogougla Zadatak 1374