Pismeni zadaci

Zadatak 1375

Izračunaj broj stranica pravilnog mnogougla ako je je jedan njegov spoljašnji ugao \(\beta\) jednak jednoj šestini unutrašnjeg ugla \(\alpha\).

 

Rešenje: \(n=14\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Mnogougao Uglovi i dijagonale mnogougla Zadatak 1375