Pismeni zadaci

Zadatak 1376

Izračunaj broj stranica mnogougla ako je ukupan broj njegovih dijagonala pet puta veći od broja stranica.

 

Rešenje: \(n=13\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Mnogougao Uglovi i dijagonale mnogougla Zadatak 1376