Pismeni zadaci

Zadatak 0398

Test: 

 

Odredi dužine duži MP i MN ako su date koordinate tačaka \(M=(7,-5), N=(-8,3),P=(7,3)\).

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0394

Test: MKo7BGIV_075

 

Odredi dužine duži KL i LM ako su date koordinate tačaka \( K=(-3, 4), L=(-3,-1), M=(9,-1) \).

 

Rešenje:

Opširnije...

Zadatak 0390

Test: MKo7BGIV_074

 

Odredi dužine duži AB i AC ako su tačke zadate koordinatama: \( A=(-3, -2), B=(6, -2), C=(5, 4) \).

Rešenje:

Opširnije...

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Zavisne veličine Duž i mnogougao u koordinatnom sistemu