Pismeni zadaci

Zadatak 0395

Test: MKo7BGIV_075

 

Pešak laganim hodom prelazi tri kilometra na sat. Predstavi grafikonom kretanje ovog pešaka tokom pet sati i bez zaustavljanja. Sa grafikona pročitaj i zapiši za koje vreme će pešak preći osam kilometara.

 

Rešenje:


 

 Kako pešak prelazi više kilometara za više sati, radi se o funkciji direktne proporcionalnosti. Napravimo tabelu:

vreme x
kilometri y
1
3
2
6
3
9
...
...
?
8

 

Grafikon:

Slika uz zadatak 395

Kako je sa slike teško odrediti tačnu vrednost potrebnog vremena za pređenih 8km, učinićemo to računski:

 

\(y=k\cdot x\)

 

\(3=k\cdot 1\)

 

\(k=3\)

 

\(8=3\cdot x\)

 

\(x=\frac{8}{3}=2\frac{2}{3}\).

 

Za 2 sata i 40 minuta.

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Zavisne veličine Grafičko predstavljanje podataka Zadatak 0395