Pismeni zadaci

Zadatak 0399

Test: MKo7BGIV_076

 

Majstor zavarivač za dva radna dana napravi tri kapije od kovanog gvožđa. Nacrtaj grafikon proizvodnje za jednu radnu nedelju (6 dana). Zatim sa grafikona pročitaj i zapiši koliko vremena je potrebno majstoru za izradu pet takvih kapija. Radni dan traje 9 sati.

 

Rešenje: 


 

Kako se za više radnih dana dobija više kapija, reč je o direktnoj proporcionalnosti: 

 

$$y=k\cdot x$$

 

$$3=k\cdot 2$$

 

$$k=\frac{3}{2} x$$

 

Napravimo tabelu:

r. dana x
kapija y
1
\(\frac{3}{2}\)
2
3
3
\(\frac{9}{2}\)
4
6
5
\(\frac{15}{2}\)
6
9

 

Grafikon:

Slika uz zadatak 399

 

Sa slike se ne vidi jasno koja je x koordinata tačke F. Odredimo tačnu vrednost računski:

 

$$ 5=\frac{3}{2}x$$

 

$$x=5\cdot \frac{2}{3}= \frac {10}{3}$$

 

Ako se izrazimo u satima: $$x=\frac {10}{3}\cdot 9= 30.$$

 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 7. razred Zavisne veličine Grafičko predstavljanje podataka Zadatak 0399